.

Common Center - Koekoeksbloemweg 20 - 1508BK Zaandam - 06 37581111 - info@commoncenter.nl

Zaandam, 23 juni 2017

Common Center
de weg naar het einde van de extreme armoede in Afrika

Er moet een einde komen aan de groeiende extreme armoede in Afrika. Dit is mogelijk door veel mensen (vooral op het platteland) aan betaald en zinvol werk te helpen.

Werk dat bestaat uit het vervaardigen van producten en diensten die van nut zijn en waar binnen de gemeenschap vraag naar is. Enkele voorbeelden: huisraad, kleding, voedsel, bouwmaterialen, verzorging, muskietennetten, transport, ondersteunende diensten, etc.

De producten moeten eenvoudig te vervaardigen zijn en het produceren snel aan te leren, er zal een garantie zijn voor productafname en toelevering van materialen en grondstoffen.

De financiële afhandeling geschiedt met een virtuele munt en mobiel betaalsysteem.

De virtuele munt "Common" (Community money) heeft een vaste waarde die gebaseerd is op de gemiddelde dagproductie van een divers aantal productiewerkers die elk een verschillend product vervaardigen of dienst leveren.

Het voordeel van deze virtuele munt is dat de waarde van de producten (exclusief materiaal) of diensten in alle gemeenschappen gelijk is en constant blijft, niet afhankelijk van de landelijke economie en ongevoelig voor valutaschommelingen. Koersmanipulatie is uitgesloten en de Common is niet beënvloedbaar door een financiële crisis.

Een gedeelte van de producten wordt verkocht op de vrije markt en betaald met de gangbare valuta om gelden te verkrijgen voor de aankoop van materialen en grondstoffen.

Elke gemeenschap heeft een Common Center dat gezamelijk zorg draagt voor de correcte uitvoering van de diverse activiteiten.

Het totaal aantal Commons (virtuele munt) dat in omloop is, is dus gelijk aan de productie. Zo ontstaat er een nieuwe lokale economie met een Gemeenschappelijk Bruto Product.

Er zijn de afgelopen 70 jaar veel plannen gelanceerd om een eind te maken aan de extreme armoede in Afrika. Tot op heden zonder resultaat, de extreme armoede in Afrika is getalsmatig groter dan ooit en neemt elke dag toe.

Om de extreme armoede in 15 jaar te elimineren is het nodig om per dag 60.000 personen in Afrika de kans te geven om zich doormiddel van betaald werk te bevrijden van de verstikkende armoede. Dit is een grote opgave maar het is mogelijk door het project op te delen.

Hier ligt een belangrijke rol voor de voedingsindustrie. Als 200 multinationals waarvan de meesten reeds bindingen hebben met Afrika de handschoen opnemen zal het project lukken.

Deze multinationals gaan groepen en personen faciliteren die zich bezighouden met het creëren van zinvol betaald werk voor de allerarmsten in Afrika.

Als 200 multinationals ieder voor 44 actiegroepen (reeds bestaande Ngo's in Afrika) zorgt dan zijn er 8.800 actiegroepen die elk een Common Center per week met 48 werkers realiseert. Totaal geeft dit in 15 jaar (200 bedrijven x 44 actiegroepen x 48 werkers x 782 weken) aan 330.316.800 personen een inkomen, hierdoor worden in Afrika ruim 1 miljard mensen verlost uit de kwellende armoedespiraal.

Het doel van een actiegroep is om productieve werkplekken (Common Centers) te creëren, vooral voor jongeren van 14-29 jaar in de rurale gebieden. De actiegroepen kennen het gebied, hebben het vertrouwen van de bevolking en spreken de taal.

Het project is winstgevend, de winst kan gebruikt worden voor het uitbouwen van de gezondheidszorg. De multinationals opereren in het project autonoom met een eigen stichting, sociale onderneming of vereniging.

Dat het bovengenoemd systeem werkt zal bewezen worden door proefprojecten in Malawi. Deze proefprojecten worden gefinancierd met eigen middelen.

© Henk van Dalen, Zaandam 23 juni 2017

Common Center - Koekoeksbloemweg 20 - 1508BK Zaandam - 06 37581111 - info@commoncenter.nl - naar boven